Rondje cultuur

Duindorp Schoorl staat bekend om de natuur, maar deze unieke natuurlijke omgeving werkt ook door in de rest van Schoorl. Door het natuurlijke karakter zijn verschillende monumenten ontstaan, zoals molens in het polderlandschap en raadhuizen in de dorpskernen. Ook heeft de omgeving als inspiratie gediend voor de kunst. Kortom genoeg aanbod aan kunst, cultuur en erfgoed. We geven je alvast een tipje van de sluier.

Raadhuis Groet

Het raadhuisje van Groet is het kleinste raadhuis van Nederland en meet slechts 6,78 x 4,59 meter. Het bevat een raadzaal, een kleine vestibule en een vroeger cachot (gevangenis). Aan de achterzijde werden later twee armenhuisjes gebouwd, die nu de ‘Witte huisjes’ worden genoemd en verbonden zijn met het raadhuisje. Het geheel is sinds 2017 in gebruik genomen door de Cultuur-Historische Verenging ‘Scoronlo’, die zich bezighoudt met de geschiedenis van de gehele vroegere gemeente Schoorl.

Meer informatie

Korenmolen Kijkduin

De Korenmolen Kijkduin in Schoorl draagt veel geschiedenis met zich mee. Al voor 1575 stond op deze locatie een windkorenmolen, maar werd tijdens de Opstand in brand gestoken. In 1772 werd de huidige molen geplaatst en viert dit jaar zijn 250e verjaardag. 

Meer informatie

Hargergat

Van eind 17e tot begin 18e eeuw is er in de (voormalige) duinen bij Harger zand afgegraven in een zogenoemde zandmennerij. Door het weghalen van zand ontstond er een gat in de duinen waar het grondwater aan het oppervlak komt. Dit grondwater uit de duinen is net als het zand, ook al van een bijzonder kwaliteit: voedselarm, schoon (kwel)water van constante temperatuur. Via gegraven greppels en duinrellen stroomt dit water vanuit het Hargergat naar de Harger Vaart, waarlangs vroeger het zand werd afgevoerd. Dit bijzondere stuk natuur, in combinatie met het verhaal rond het ontstaan maken het gat het bezoeken waard. 

Meer informatie